Sử dụng dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO -  HẠNH PHÚC

                                              ………................&…………………….

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VẬN CHUYỂN

Số :……../2018/HĐHT

 

-        Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

-        Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên

Hôm nay ngày ….tháng…..năm……tại…………………………………………chúng tôi gồm :

BÊN A :

Đại diện bởi : …………………………………………….Chức vụ: ………………………………

Địa chỉ : …………………………………………………….

Điện thoại : …………………………………………………

Mã số thuế / CMND: ……………………………………… ngày cấp …….tại………………….

Tài khoản : ……………………….Ngân hàng…………………...Chi nhánh…………………..

BÊN B : DỰ ÁN APKA

Đại diện bởi : Ông ..........................                        Chức vụ  : Giám đốc

Địa chỉ : Tầng 16, Tòa tháp TNR Tower ( Vincom Nguyễn Chí Thanh), 54A Nguyễn Chí Thanh Q Đống Đà – Hà Nội.

Điện thoại: 024.33.50.50.35

Hai bên nhất trí kí kết hợp đồng hợp tác phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển với những điều khoản sau :

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.     Bên A thực hiện dịch vụ vận chuyển cho các khách hàng của bên B tại những khu vực mà bên A có khả năng cung cấp dịch vụ.

2.     Bên A thu tiền của khách hàng và chi trả cho bên B số tiền hoa hồng giới thiệu khách hàng được tính theo quy định của bên B.

 

 

ĐIỀU 2 : QUY TRÌNH HỢP TÁC

-        Bên B cung cấp thông tin của khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển bao gồm nhưng không giới hạn ở :Tên khách hàng , số điện thoại liên hệ, thời gian cần xe, chủng loại cần dùng, số tiền thu của khách thông qua :

-        Tài khoản trực tuyến quản trị các đơn hàng vận chuyển :

Truy cập qua website :

Hoặc cài ứng dụng di động : User name :……………………….Pass word :…………………

Qua tài khoản chuyến đi của khách hàng được hiển thị thông tin khách hàng kèm giá đấu 

-        Thông qua đầu mối chịu trách nhiệm xử lí chuyến đi của bên B : Nhân viên điều hành

-        Bên A tổ chức phục vụ khách hàng theo thông tin được cung cấp và xử lí các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng dịch vụ.

ĐIỀU 3 : QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

3.1. Quyền lợi

-        Yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ , chính xác thông tin của khách hàng ( Khi lái xe đã tham gia đấu giá và trúng cuốc)

-        Hưởng doanh thu từ việc thực hiện vận chuyển

3.2.  Nghĩa vụ

-        Đảm bảo có xe phục vụ khi đã nhận chuyến , đảm bảo liên hệ cho khách hàng trước chuyến đi, đến đúng thời gian và loại xe theo yêu cầu.

-        Có trình độ chuyên môn và tư cách đạo đức tốt điều khiển phương tiện khi phục vụ khách hàng của bên B.

-        Trong thời gian phục vụ chuyên chở khách và hành lý của khách bên A đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất , chất lượng phương tiện, trang thiết bị tốt nhất, hình thức xe đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ khách hàng.

-        Đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận chuyển và quy cách phục vụ theo quy tắc ứng xử của công ty.Chịu trách nhiệm trước mọi khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ của khách hàng.

-        Khi nhận được phản ánh của khách hàng về thái độ chất lượng dịch vụ không tốt từ bên B, bên A có trách nhiệm điều chỉnh và xử lí ngay đồng thời xin lỗi khách hàng và chịu xử lí theo quy chế của bên B.

-        Chịu mọi trách nhiệm về mặt vật chất trong quá trình khai thác và sử dụng phương tiện của mình cũng như về mặt pháp lí trong việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách.

-        Mua đầy đủ các loại bảo hiểm cho hành khách và phương tiện để phục vụ khách hàng bên B

-        Nộp tiền đặt cọc có giá trị tối thiểu 500.000 đồng vào tài khoản của bên B để đảm bảo quyền lợi cho đối tác và phục vụ tốt nhất cho khách hàng . Ngoài ra đối tác nộp thêm khoản tiền hoa hồng trả trước tối thiểu 300.000 đồng để có thể tiếp nhận khách hàng .Số tiền hoa hồng phải trả cho bên B trong 1 chuyến là 15% giá tiền của chuyến đi đó và sẽ được trừ dần vào số tiền hoa hồng trả trước này.Bên A phải bổ sung tiếp tục số tiền hoa hồng trả trước trong trường hợp số dư đã hết bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của bên B. Trường hợp hai bên ngừng hợp tác , bên B sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền còn lại cho bên A.

-        Nội dung : Nộp tiền hoa hồng trả trước cho “tên đối tác”, “số điện thoại “

ĐIỀU 4 : QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

4.1. Quyền lợi

-        Được nhận phần tiền chênh lệch giữa giá thỏa thuận giữa bên B và khách hàng so với số tiền thực thu bên A thu của khách hàng.

-        Được nhận tiền hoa hồng là 15% giá mỗi chuyến đi mà bên A thực hiện.

-        Hoặc theo thỏa thuận quy định cụ thể trên ứng dụng

4.2. Nghĩa vụ

-        Cung cấp đầy đủ thông tin chính xác và kịp thời các thông tin của khách hàng cho bên A để có thể cung cấp dịch vụ.

-        Chịu trách nhiệm thông báo và xử lí phát sinh khi khách hàng thay đổi các yêu cầu vận chuyển

-        Theo dõi kiểm tra đối chiếu các chuyến đi thành công với bên A

-        Hoàn trả doanh thu cho bên A trong trường hợp bên B thu tiền cước của khách hàng qua hình thức : chuyển khoản

-        Nếu bên B không giơi thiệu được khách nào cho bên A , bên B hoàn lại tiền đặt cọc cho bên A qua hình thức : chuyển khoản.

ĐIỀU 5 : GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Bất kì trnh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được đưa ra tòa án kinh tế, Tòa án nhân dân của thành phố để giải quyết.Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng có giá trị thi hành cho cả hai bên. Chi phí xét xử và các chi phí phát sinh do bên thu chịu.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN THII HÀNH

-        Trong quá trình thực hiện , nếu một trong hai bên có sự thay đổi so với thỏa thuận  đã được đồng ý từ trước đó thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản trước 30 ngày làm việc và phải được sự chấp  thuận của bên kia.

-        Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kí, giá trị đến ngày ……tháng ….năm…và tự động gia hạn nếu không có bên nào yêu cầu chấm dứt hợp đồng . Khi một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn phải có thông báo chấm dứt hợp đồng bằng văn bản trước 30 ngày làm việc.

-        Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để cùng theo dõi , thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

           (Kí và ghi rõ họ tên)                                                                      (Kí và ghi rõ họ tên)